ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

image-159257-icon2.png?1453367794893

Γενικές εξετάσεις αίματος 
Βιοχημικές εξετάσεις 
Εξετάσεις μοριακής βιολογίας
Αιματολογικός έλεγχος 
Προγεννητικός έλεγχος
Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών 
Παράγοντες θρομβοφιλίας
Δείκτες καρδιακής λειτουργίας
Δείκτες ηπατικής λειτουργίας    
Δείκτες νεφρικής λειτουργίας                           
Ανοσολογικές εξετάσεις 
Ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων έναντι ιών 
Ανοσολογικές αντιδράσεις 
Καρκινικοί δείκτες 
Ορμονολογικές εξετάσεις 
Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας
Καλλιέργειες
Έλεγχος ανδρικής - γυναικείας γονιμότητας
Ψηφιακές μαστογραφίες
Υπερηχογραφήματα μαστών 
Βιοψίες μαστού 
Ψηφιακές ακτινογραφίες, απλές ή εξειδικευμένες 
Υπερηχογραφήματα 
Triple