ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

image-159257-icon2.png?1453367794893

Γενικές εξετάσεις αίματος 

Βιοχημικές εξετάσεις 

Εξετάσεις μοριακής βιολογίας

Αιματολογικός έλεγχος 

Προγεννητικός έλεγχος

Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών 

Παράγοντες θρομβοφιλίας

Δείκτες καρδιακής λειτουργίας

Δείκτες ηπατικής λειτουργίας    

Δείκτες νεφρικής λειτουργίας                           

Ανοσολογικές εξετάσεις 

Ανίχνευση αντιγόνων ιών και αντισωμάτων έναντι ιών 

Ανοσολογικές αντιδράσεις 

Καρκινικοί δείκτες 

Ορμονολογικές εξετάσεις 

Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας

Καλλιέργειες

Έλεγχος ανδρικής - γυναικείας γονιμότητας

Ψηφιακές μαστογραφίες

Υπερηχογραφήματα μαστών 

Βιοψίες μαστού 

Ψηφιακές ακτινογραφίες, απλές ή εξειδικευμένες 

Υπερηχογραφήματα 

Triple